Youth participation meeting

On the 30th of june 2022, we are organising our first meeting in the frame of the youth participation KA154 project. A total of 25 youth have been debating about different topics related with our villages in the rural area of Agres.

Després del debat i del taller sobre propostes dels joves d’Agres (i de la mancomunitat), aquestes son les que s’han consensuat:

  1. Bus de la festa: poder anar als pobles veïns sense dependre dels pares, sense necessitat del cotxe. Propostes: Millena, L’Orxa, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina. De 00:30 – 05:30/06:00
  2. Vehicle a l’estació de tren: Tal volta el vehicle de l’ajuntament, que es poguera “reservar” a demanda per a fer el trajecte d’anar i tornar del poble al tren.
  3. Sala d’estudi: A la biblioteca amb un horari ampli, matí i vesprada, per a poder estudiar en bones condicions.
  4. Nits de cine o de karaoke: Sobretot als mesos d’hivern, per als temps d’oci.
  5. Esports: Caldria reparar la paret del frontó i que la pista esportiva es puga utilizar per a vòlei o bàsquet. 
  6. Renovar l’escenari dels sainets: Com que els joves actors no tenen constituïda cap associació, seria necessari recolzament
  7. Reprografia: Necessitem tindre un lloc on poder imprimir al poble, principalment per les vesprades, quan estem estudiant. Tal volta a la sala d’estudi o la biblioteca.
  8. Camins nets i sendes ben cuidades: No només en hivern, també en estiu. La fontanella i el camí a l’assut i la jordana.